, .

.

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


Политика за конфиденциалност

“Велде България“ АД, с ЕИК:820194517, със седалище и адрес на управление: град Троян, кв. “Велчевски“ (“Дружеството“, “ние“, “нас“) е компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар в производството на изделия от дървесина и в търговията с такива изделия. При извършването на нашата търговска дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност.

Ние ценим неприкосновеността на Вашия живот и здраве и конфиденциалността на Вашите данни. Настоящата Политика за конфиденциалност има за цел да Ви предостави обща информация за това как и какви видове лични данни обработваме, като информацията е структурирана в следното съдържание:

  1. Администратор на лични данни
  2. Какви видове лични данни Дружеството обработва?
  3. Как Дружеството събира и обработва Вашите лични данни?
  4. Кой ще има достъп до личните Ви данни?
  5. Къде ще се обработват Вашите лични данни?
  6. Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?
  7. Колко дълго Дружеството съхранява личните Ви данни?
  8. Как можете да се свържете с нас?
  9. Кога се актуализира тази Политика?

1. Администратор на лични данни

Качеството “администратор на лични данни“ има лицето, което самостоятелно или съвместно с друго лице определя целите, за които ще се обработват (събират, използват и съхраняват) лични данни на хартиен носител или в електронна форма.

2. Какви видове лични данни Дружеството обработва?

Обработвани лични данни

Във връзка с дейността ни като производител и търговец ние обработваме лични данни за Вас, които са ни необходимо за издаването на счетоводни и данъчни документи и за контакт с Вас във връзка с изпълнението на договорните ни задължения.

3. Как Дружеството събира и обработва Вашите лични данни?

Както вече посочихме, целите, за които Дружеството обработва Вашите лични данни са:

4. Кой ще има достъп до личните Ви данни?

Дружеството гарантира, че личните Ви данни ще бъдат обработвани само в съответствие с целите, посочени по-нагоре. Във връзка с тези цели, данните Ви могат да бъдат предоставяни/разкривани/предавани на трети лица, действащи като администратори на лични данни, например:

5. Къде ще се обработват Вашите лични данни?

Вашите данни основно се обработват на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз.

6. Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?

Възприетите от нас практики и методики за защита на данните и осигуряване на информационната сигурност задават параметрите на установените мерки, които са насочени към:

7. Колко дълго Дружеството съхранява личните Ви данни?

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация.

8. Как можете да се свържете с нас?

“Велде България“ АД
Седалище и адрес на управление: град Троян, кв. “Велчевски“

9. Кога се актуализира тази Политика?

Преглеждаме настоящата Политика редовно. Актуалната версия може да бъде намерена на нашия сайт: www.welde.bg

За нас

“Велде България” АД е производител на шперплат и фазерни плочи (плочи от дървесни влакна). Компанията е основана през 1935 г. като ...
виж повече

Контакт

АДРЕС
ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД
п.к.5600 гр.Троян
кв."Велчевски"
ул."Ангел Балевски"
тел.:+359 670 / 6 22 78
sales@welde.bg
виж повече