, .

"Велде България" АД - Звукоизолационен шперплат.

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


Шперплат със звукоизолационна мембрана

Този продукт представлява тополов шперплат, съдържащ във вътрешността си 3-mm лист коркова или гумено-коркова мембрана. Този вид шперплат има отлични звукоизолационни свойства.

 

Размери

  • Дължина, mm: 2500 или 2700 ± 2.0;
  • Широчина, mm: 1250 ± 2.0;
  • Дебелина, mm: 18 или 21.

По заявка на клиент е възможно производството на такъв шперплат и с други дебелини. Допустимите отклонения от дебелината при шперплата с гумено-коркова мембрана са същите като при обикновения шперплат, изчислени съгл. БДС EN 315.


Приложение

  • За звукоизолационна ламперия на конферентни и концертни зали, цехове и др. помещения.
  • За  звукоизолация на двигатели.