, .

"Велде България" АД - Фурнирован шперплат, размери, показатели, приложение.

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


Шперплат с пластмасово покритие

Шперплатът с пластмасово покритие представлява тополов шперплат, покрит с полипропилен. Той съчетава лекотата на тополата, усилената здравина чрез пластмасата и много по-дълъг живот. Износоустойчивостта на този шперплат (Табер-числото) е над 2000 оборота.

 


Размери

  • Дължина, mm: 2500 или 2700 ± 2.0;
  • Широчина, mm: 1250 ± 2.0;
  • Дебелина, mm: 12, 15, 18, 21.

При шперплата с полипропиленово покритие важат същите допустими отклонения от дебелината, както при обикновения шперплат, изчислени съгл. БДС EN 315.

Приложение

  • За кофражи с многократно повече цикли на използване.
  • В мебелната промишленост.
  • За облицовки, за яхти, кораби, каравани, автобуси и др.