, .

"Велде България" АД - ДВП или фазерни плочи, размери, показатели, .

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


 Дървесно-влакнести плочи (ДВП или фазер)

Плочите от дървесни влакна (ПДВ или фазер) са продукт, получен по мокър способ на производство. Използваната суровина (технологична дървесина и трески от различни дървесни видове) се насича и развлакнява при въздействието на технологична пара и механично триене. Към развлакнената дървесина се добавят свързващи и хидрофобни съставки. Получената маса (пулп) се отводнява и се пресова под високо налягане и температура.
Изхождайки от липсата на вредни емисии в крайното изделие, произвежданите във “Велде България” ПДВ могат да бъдат класифицирани като натурален продукт (natural fibreboard).

 


Размери

Стандартните размери на плочите, които предприятието произвежда, са:

 • дължина, mm: 2000; 2750; 2440 и 1830 ± 5.0;
 • широчина, mm: 1700; 1220 ± 3.0;
 • дебелина, mm: 3.2 ± 0.3; 4 ± 0.5.

По желание на клиента плочите могат допълнително да бъдат нарязани на различни размери или шлайфани.

 

Физико-механични показатели според БДС EN 622-1 и БДС EN 622-2

Наименование на показателя Норми при дебелина
при дебелина ≤ 3.5 mm при дебелина
3.5 ÷ 5.5 mm
 1. Плътност, kg/m3
 2. Гранична якост на огъване, MРa
 3. Набъбване при потапяне във вода след 24 h, %
 4. Влажност, %:
Не по-малко от 900
Не по-малко от 30
Не повече от 35
4-9
Не по-малко от 900
Не по-малко от 30
Не повече от 30
4-9


Според плътността си произвежданите в предприятието плочи се класифицират като твърди.

Приложение

 • В мебелната промишленост.
 • В автомобилната промишленост.
 • В строителството.
 • За производството на опаковки и амбалаж.