, .

"Велде България" АД - Шперплат за строителството, размери, показатели, приложение.

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


Шперплат за строителството "Welde Film Robusta"

Шперплатът за строителството "Welde Film Robusta" се произвежда съгласно хармонизирани Европейски стандарти (EN).
Импрегнираната с фенолна смола хартия се залепва двустранно върху шперплатните панели под въздействието на висока температура и налягане. Така положената хартия основно предпазва шперпалтните листи от влага. Кантовете на листите също се защитават от влага чрез обработка с подходяща боя.
Шперплатът, покрит с импрегнирана с фенолна смола гладка хартия, е особено подходящ за приложение на открито – най-често за направа на бетонови кофражи.

Размери

 • Дължина, mm: 2500; 2440 ± 2.0;
 • Широчина, mm: 1250; 1220 ± 2.0;
 • Дебелина, mm: 12; 15; 18 и 21 номинална дебелина.

Допуска се производството и на други дебелини по заявка на клиент, а с въвеждането в експлоатация на новата линия за ламиниране “Бюркле”.ще се произвеждат и плоскости с размери до 3000 х 1500 mm.
При шперплата за строителството важат същите допустими отклонения от дебелината, както при обикновения шперплат.

Качества, класифицирани според външния вид на повърхността

Качествата според външния вид на повърхностите се определят по Техническа характеристика на завода.
В зависимост от дефектите по лицевите повърхности шперплатът се окачествява на Extra, Standard или Economy качество.Наименование на недостатъка Норма за допустимост
Extra кач. Standard Economy
Отклонение от правоъгълната форма на шперплата Допуска се до 1 мм на метър от
дължината на канта на шперплата
Разнотоние на повърхнините Допуска се Допуска се Допуска се
По-ниска якост на залепване на хартията и маркиране на дефекти от лицевите и средните фурнирни листи върху хартиеното покритие Допуска  се до 15 мм за чепове и 5 мм за фуги  по 2 бр. на м2 Допуска  се до 25 мм за чепове и 10 мм за фуги  по 5 бр. на м2 Без ограничение
Липса на хартия Не се допуска До 1 % от повърхността До 2 % от повърхността
Подутини на повърхнините Не се допускат Не се допускат Допуска   се  до 1 бр. на м2 с диаметър до 50 мм

Характеристики

 • Физико-механична издръжливост
 • Устойчивост срещу влага и триене
 • Стабилност по отношение на размерите
 • Ниска степен на набъбване
 • Многократна употреба при спазване на инструкциите за съхранение и ползване
 • Минимални загуби при употреба
 • Икономия на работна сила
 • Високо качество на повърхността на бетона
 • Лесно почистване за следваща употреба

Физико-механични показатели

Показател Стойност при комбинация на фурнира
топола / топола
или бук / топола
бук / топола / бук
1. Плътност, kg/m3 450-500 550-670
2. Модул на еластичност при огъване, N/mm2:
- успоредно на дървесните влакна Е║

4900 8000
- перпендикулярно на дървесните влакна Е ┴
4000 4000
3. Съпротивление при огъване, N/mm2:
- успоредно на дървесните влакна Ω ║
40 65
- перпендикулярно на дървесните влакна Ω ┴
30 48
4. Съпротивление при триене 350-400 350-400

Инструкции за съхранение и ползване

 • Лицата на плоскостите да са защитени до момента на ползването им. 
 • Плоскостите да се подреждат на сухо място върху греди, разположени в хоризонтална равнина.
 • С плоскостите да се манипулира внимателно с цел да не се нараняват кантовете и лицата им.
 • Рязането на плоскостите и пробиването на отвори в тях да се извършва с подходящи инструменти, без да се нараняват лицата.
 • След нарязване и пробиване кантовете да се запечатват с влагоизолационна боя.
 • Преди използване върху плоскостите да се полага кофражно масло за по-лесно декофриране.
 • Препоръчително е при направа на кофраж да се използват специални скрепителни елементи.
Важно!

Шперплатът за строителството е предназначен за 30–50-кратна употреба.
Многократното му използване и ефективността при работа с него зависят от правилната употреба!

Въз основа на нормативните изисквания за допустимите провисвания на кофражните плоскости 1/500 от подпорното разстояние, шперплатът на "Велде България" АД може да се използва при следните условия:


Подпорно разстояние
m
Дебелина на ламинирания шперплат,
mm
Максимална препоръчителна
дебелина на стоманобетонната плоча,
cm
1 0.50 21 16 – 18
2 0.50 18 14 – 16
3 0.625 21 12 – 14
4 0.625 18 < 12

Забележка: Данните се отнасят за шперплат от тополова дървесина.

Приложение

 • За кофражи.