, .

"Велде България" АД - Документи на фирмата.

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


Документи

Документи за Общи събрания на акционерите

Доклад на независимия одитор ( pdf 296.85 Kb )

 Доклад за дейността на дружеството през 2016 год. ( pdf 1.61 Mb )

Отчети по МСФО за 2016 г. ( pdf 157.29 Kb )

Пълномощно ( pdf 945.51 Kb )

Покана за ОС ( pdf 1015.19 Kb )

Дневен ред на ОСА ( pdf 537.31 Kb )

Протокол от заседание на СД ( pdf 1.02 Mb )

Публикация на поканата за ОС ( pdf 411.35 Kb )

Информация от Търговски регистър ( pdf 225.24 Kb )

Декларация за корпоративно управление ( pdf 1.12 Mb )

Промени в устава на дружеството ( pdf 461.47 Kb )

Протокол от ОСА, проведено на 16.06.2017 год. ( pdf 355.67 Kb ) 

За нас

“Велде България” АД е производител на шперплат и фазерни плочи (плочи от дървесни влакна). Компанията е основана през 1935 г. като ...
виж повече

Контакт

АДРЕС
ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД
п.к.5600 гр.Троян
кв."Велчевски"
ул."Ангел Балевски"
тел.:+359 670 / 6 22 78
sales@welde.bg
виж повече